Είστε στην Αθήνα και σας μύρισε φρέσκο ψωμί.

Γιατί δεν πετάγεστε μέχρι στο Samoli Bakery εδώ