Στο χώρο των τεχνών εκτός από καλλιτέχνες στην οικογένεια Σαμόλη έχουμε και συγγραφείς οι οποίοι είναι: